De schoolbibliotheek is een onmisbare voorziening voor goed leesonderwijs. Het is onderdeel van een rijke leeromgeving. Vaak gaat het dan om een bibliotheek die zich centraal in de school bevindt. Kleinere klassenbibliotheken moeten de kwaliteit van de centrale bibliotheek weerspiegelen.

Bij een goede schoolbibliotheekvoorziening komt heel wat kijken.

Lezen is leukRuimte:

Een goed bereikbare, rustig en licht ingerichte ruimte met zitplekken zorgen voor een stimulerende leesomgeving

Tijd:

Het kost gemiddeld minstens vijf jaar om een schoolbibliotheek kwalitatief op orde te krijgen. Die tijd is nodig om de kosten te verdelen en een evenwichtige opbouw te garanderen. Schoolbieb Op Orde kan voor u een stappenplan maken om dit te bereiken.

Boeken:

Zonder boeken geen bibliotheek! Maar u vraagt zich vast wel eens af: welke boeken???

Schoolbibliotheek
Frisse boeken op school

Dat hangt af van verschillende factoren die uw school uniek maken. Schoolbieb Op Orde maakt dit inzichtelijk met een collectieprofiel. Met het collectieprofiel in de hand zorgt de leescommissie voor een goed aanbod voor uw leerlingen.
Een goede schoolbibliotheek heeft voor elke leeftijd boeken van verschillende moeilijkheidsgraad.

Identificatie:

De collectie moet herkenbaar van de school zijn en overzichtelijk in de kasten staan. Stickers wijzen over het algemeen de weg: genre-pictogrammen, AVI-stickers, kleurcodes. Het kan allemaal. Schoolbieb Op Orde kan u hier bij helpen door het leveren van rugstickers, makkelijk-lezenstickers en dergelijke. Kijk snel bij Bibliotheekmateriaal.

Presentatie:

Het liefst met de voorkanten naar voren (frontaal). Leerlingen kunnen tot lezen verleid worden door middel van hoekjes met een thematafel, blikvangers, boek van de maand/week, boekenbakken op onderwerp en nog veel meer.

Personeel:

Een goede schoolbibliotheek wordt vakkundig beheerd. Daar is personeel voor nodig. Dit kan de leescoördinator of eigen leerkracht zijn, maar meestal zullen bereidwillige ouders ingeschakeld worden. Dit impliceert dat de ouders door de school ingelicht worden over de kwaliteitseisen met betrekking tot de schoolbieb. Er is op regelmatige basis communicatie tussen het team en de meehelpende ouders. Kennis over het aanbod wordt met alle betrokkenen gedeeld. U laat als school zien dat u deze ouders serieus neemt door ze een training te laten volgen van Schoolbieb Op Orde. Het resultaat is meer betrokkenheid van de ouders en een kwalitatief betere schoolbibliotheek.

Gebruik:

Met een goede schoolbibliotheek kunt u veel meer doen dan alleen wat boeken aan te reiken voor stillezen. De collectie gebruiken voor verbinding met andere vakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde, geeft meerwaarde aan uw schoolbibliotheek. Het geheim van deze verbinding is weten wat er in de schoolbibliotheek op de plank staat en weten wat je ermee kunt doen. Schoolbieb Op Orde heeft zich daarop toegelegd en draagt die kennis aan u als leerkracht over door middel van De Leeskracht.
Sinds het project Kunst van Lezen en het concept De Bibliotheek Op School dat hieruit is voortgevloeid, dringt het besef op steeds meer scholen door dat deskundige ondersteuning bij leesbevordering onmisbaar is. Schoolbieb Op Orde legt uit wat het verschil is tussen een schoolbibliotheek en een bibliotheek op school.

Wie er meer over wil lezen:

Aidan Chambers, Leespraat (over de leesomgeving en de Vertel-eens-methode) 2012
Jos Walta, Open Boek – Handboek leesbevordering Hoofdstuk 8 (2011)
Jan van Coillie, Leesbeesten en boekenfeesten: hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken? 2007

>