Norma Meeuwissen

Schoolbieb Op Orde is in 2011 gestart door Norma Meeuwissen-van As. Al meer dan 15 jaar helpt zij kinderen op de basisschool leuke boeken te vinden en te lezen.

“Eerst deed ik dat op één school, Montessori Basisschool De Groene Ring in Duiven. Door mijn werk op de Groene Ring heb ik het belang van een goede schoolbieb leren kennen. Sinds 2002 heb ik de professionalisering van de schoolbibliotheek ter hand genomen door me te verdiepen in de bibliotheek-technische aspecten en tegelijkertijd de ontwikkelingen binnen het onderwijs nauwgezet te volgen. Bij een goede schoolbibliotheek-voorziening komt heel wat kijken. Op de pagina SCHOOLBIBLIOTHEEK vindt u daarover meer informatie.

Omdat ik vond dat ook andere scholen moesten kunnen profiteren van begeleiding bij leesbevordering, heb ik sinds 2011 mijn werkgebied als zelfstandig leesconsulent uitgebreid. Het werken op verschillende scholen heeft mij duidelijk gemaakt dat er op het gebied van leesbevordering nog een hoop te verbeteren valt.

Het doel dat ik hierbij nastreef is de leerkrachten te ontlasten en tegelijkertijd het leesonderwijs een impuls te geven. De laatste jaren is ook het vergroten van de deskundigheid bij leerkrachten door middel van advies en training een steeds belangrijker deel van mijn werk geworden.”

Wat opvalt is dat leesplezier steeds belangrijker gevonden wordt. Het is de meeste leerkrachten nu wel duidelijk dat je er alleen met technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen niet komt. Leerlingen moeten op de basisschool al echte lezers worden. Dan moet je bewust investeren in leesplezier. Leerkrachten zijn daar positief over, maar hebben vaak geen tijd om daar voor te zorgen. Schoolbieb Op Orde reikt die leerkrachten de hand. Tot nu toe heeft dit heel wat enthousiaste leerkrachten en – belangrijker nog – enthousiaste leerlingen opgeleverd. De leesconsulent is een basisvoorziening voor elke basisschool die leesbevordering serieus neemt.

Ik ga ook graag met uw school en uw leerlingen aan de slag!

Norma Meeuwissen

>