De schoolbibliotheek is een basisvoorziening voor elke basisschool die leesbevordering serieus neemt.

Fysieke boeken, met een harde kaft en papieren bladzijden, worden het meest gewaardeerd als leesmateriaal op basisscholen. De verscheidenheid van Nederlandse kinderboeken is enorm. Daarom moet iedere school goed kijken welke boeken de school binnenkomen en hoe ze worden gebruikt.

Ieder boek binnen de school voldoet aan kwaliteitsnormen. Het boek moet aansluiten bij de interesse van de leerling, het moet niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk zijn, het moet spannend of humoristisch zijn en de leerling moet er wat van kunnen leren.

Uit educatief oogpunt zou elke school het op zich moeten nemen om in ieder geval gerenommeerde schrijvers, illustratoren, dichters en bijzondere uitgaven aan hun leerlingen aan te bieden. Een goede schoolbibliotheek heeft voor elke leeftijd boeken van verschillende moeilijkheidsgraad, genres en omvang. Daarnaast moeten belangrijke thema’s uit het onderwijsprogramma terugkomen in het boekenaanbod. Daarom gaat Schoolbieb Op Orde uit van een minimale collectie van 750 stuks.

Daarna is het noodzaak om de boekencollectie bij de leerlingen te brengen. Want een gevulde boekenkast garandeert nog niet dat de boeken gelezen worden. “Alle leerlingen houden van lezen. Leerlingen die zeggen van niet, hebben gewoon nog niet het goede boek gevonden”, is een bekende uitspraak en kan Schoolbieb Op Orde uit ervaring onderschrijven. Het goede boek vinden en aanbieden is het terrein van een leesbevorderingsdeskundige. Zij weet hoe je leerlingen aan het lezen krijgt en houdt en weet de bibliotheekcollectie optimaal te gebruiken.

Leerlingen die graag lezen doen het op alle fronten beter dan leerlingen die niet (graag) lezen. Het is een factor die voor een groot deel hun schoolsucces bepaalt. Daarom mag structurele leesbevordering op geen enkele basisschool ontbreken.

Deze website is vooral bedoeld voor lees- en taalcoördinatoren. Toch is er ook genoeg informatie voor iedereen die wil weten wat er bij een schoolbibliotheek komt kijken. Veel biebouders hebben hun weg al naar mijn site weten te vinden!

>