Wat vinden directies, leerkrachten èn leerlingen van de lessen en diensten van Schoolbieb Op Orde? Lees het hier.

Ik ben heel blij dat er gesaneerd is en er nu zoveel ruimte is voor nieuwe boeken! Afstand doen is soms moeilijk (kleuterjuffen) maar verfrissend!

Bedankt, heb er veel van geleerd.

Jeannet Stekelenburg, OBS De Kring

>