Toen door de COVID19-maatregelen scholen gesloten werden, viel pas op of de voorzieningen op school wel goed georganiseerd en bijgewerkt waren. Dat gold sterk voor de boekencollectie van school, vaak onderschat als instrument om het onderwijs leuk te houden.
Eén van de belangrijkste manieren om leerlingen gemotiveerd te houden is het gebruik maken van echte boeken. Er zijn voor alle lesonderwerpen en vakken op school echte boeken die kinderen leren wat ze moeten leren. Goed geschreven en mooi uitgevoerd.
Een goede schoolbibliotheek helpt niet alleen bij de leesvaardigheid van leerlingen, maar ook bij duurzaam onderwijs geven.

Met een goede schoolbibliotheek bedoel ik een die kwalitatief is bijgehouden en digitaal beheerd wordt. Hoe zet u zo'n bibliotheek in om leerlingen aan het lezen te houden? Vraag Digitaal Saneren aan bij Schoolbieb Op Orde.


Wat is Digitaal Saneren?

Saneren is de Grote Opruimbeurt voor uw schoolbibliotheek. Schoolbieb Op Orde heeft ruime ervaring met saneren. De ervaring leert dat na een sanering het matchen van leerlingen en boeken een stuk gemakkelijker en overzichtelijker is geworden.

Normaal gaat bij de sanering ieder boek door mijn handen. Maar als u een digitaal beheerde bibliotheek heeft kan het ook op afstand. Schoolbieb Op Orde is uw specialist als het gaat om uitleenbeheersystemen Bibliotheek.Onlineklas en Aura Junior. Daarom is Schoolbieb Op Orde de beste keuze als u uw schoolbibliotheek digitaal laat saneren.

Schoolbieb Op Orde is ook uw specialist als het gaat om uitleenbeheersystemen voor basisscholen


Wanneer Digitaal Saneren?

  1. U heeft een digitaal beheersysteem voor uw schoolbibliotheek (Onlineklas of Aura Junior)
  2. U wilt de schoolbibliotheek inzetten zodat uw leerlingen ook thuis op hun niveau en interesse blijven lezen
  3. U heeft nu geen tijd of mogelijkheid om actuele en/of relevante items voor uw leerlingen uit te zoeken
  4. U heeft budget om uw schoolbibliotheek te actualiseren na de digitale sanering


Wat levert het op?

U krijgt na de Digitale Sanering een verslag met advies op maat van boeken die weg kunnen, boeken die nog waardevol zijn maar vervangen moeten worden en vrij-lezen-boeken. U krijgt advies over de omvang en de kwaliteit van uw collectie. En u krijgt een lijst aanraders om uw schoolbibliotheek te actualiseren.

Met het advies in de hand kunt u de boekenkast met uw collectie direct opschonen. Daarna kunnen uw leerkrachten voor hun leerlingen aan de slag met het beste wat uw schoolbibliotheek te bieden heeft.


Wat kost het?

Vaste prijs van saneren:

  • €209 voor minder dan 3000 collectie-items
  • €429 voor collecties groter dan 3000 items. 

Het aantal items dat u heeft, is in uw beheersysteem te vinden.

>