ADVIESGESPREK

Voor veel scholen is de schoolbibliotheek gewoon een van de honderdduizend taken die de school heeft. Het belang van deze voorziening binnen de school voor het (lees)onderwijs wordt meestal onderschat. Schoolbieb Op Orde geeft in een adviesgesprek aan hoe u met uw schoolbibliotheek het leesonderwijs een impuls kunt geven. Het doel zal altijd zijn om tot een betere schoolbibliotheekvoorziening te komen terwijl de belasting van het team niet groter wordt. Hoe doet Schoolbieb Op Orde dat?

Allereerst door de behoefte van uw school te inventariseren. Daarna door langetermijn doelen vast te stellen en een kostenraming te maken, zodat de school weet waar zij aan toe is. Een goede schoolbibliotheek vertegenwoordigt een waarde van vele duizenden euro’s. Daarnaast is de waarde van haar bijdrage in het leesplezier en de leesontwikkeling van uw leerlingen, niet in geld uit te drukken. Maar leerlingen kunnen er hun hele leven wat aan hebben!

Voor een adviesgesprek trek ik minimaal één uur uit. Afhankelijk van het vervolg van dit advies zijn er wel of geen kosten aan verbonden. Vraag naar de voorwaarden.

SANERENDaantje de wereldkampioen van Roald Dahl

Saneren is de Grote Opruimbeurt voor uw schoolbibliotheek. Ik kom nog regelmatig leesboeken tegen van 30 jaar of ouder. De leerlingen op uw school verdienen beter! Echte klassiekers, zoals het getoonde boek van Roald Dahl, zijn nog steeds verkrijgbaar en zien er in de nieuwste druk gewoon weer fris en up to date uit.

Maar ook schrijvers zijn aan slijtage onderhevig. Sluiten de schrijvers die u op school heeft nog aan bij wat leerlingen tegenwoordig graag lezen? En heeft uw school genoeg boeken van schrijvers-in-opkomst? Daar kom je alleen achter door alles wat de school heeft in handen te nemen en te sorteren. Dat gebeurt bij saneren.

Saneren is ook nodig als u een overschot aan boeken hebt. Leerlingen vinden moeilijk leuke boeken als de planken helemaal vol staan. Acht boeken per leerling (neem als uitgangspunt het aantal leerlingen van groep 3 tot en met 8) is echt genoeg. Heeft u meer dan 2000 boeken? Laat Schoolbieb Op Orde er eens naar kijken! In een à anderhalve dag ruim ik uw boekenkast op. U bepaalt zelf wat er met de weggesaneerde boeken gebeurt. Schoolbieb Op Orde kan u wel verschillende mogelijkheden aanreiken.

Tot slot is saneren ook nodig als u overstapt op een nieuw totaalconcept voor uw schoolbibliotheek, zoals de Bibliotheek op School of Schoolbieb Next. In dat geval is de sanering het begin van een lange termijn samenwerking met een leesadviseur. U krijgt dan uiteraard korting op de vaste prijs. Soms kan de sanering zelfs gratis plaatsvinden! Vraag naar de voorwaarden.

Vaste prijs van saneren: € 337,59  inclusief BTW en reiskosten (€279 ex).

IDENTIFICEREN EN ETIKETTEREN

De collectie moet herkenbaar van de school zijn en overzichtelijk in de kasten staan. Schoolbieb Op Orde geeft hierbij praktisch advies. Een goede overzichtelijke identificatie is ook de basis voor een digitaal beheersysteem. Uw collectie digitaliseren heeft als voordeel dat u met één druk op de knop weet wat de school heeft en waar de boeken zijn. Het geeft inzicht in het gebruik van de collectie. Dit helpt weer om doelmatig in te kopen en aan te vullen.

Uiteraard heeft u hierbij de juiste materialen en software nodig. Kijk snel bij Bibliotheekmateriaal wat Schoolbieb Op Orde voor u in huis heeft!

ANDERE DIENSTEN VAN SCHOOLBIEB OP ORDE

Een goede schoolbibliotheek wordt vakkundig beheerd. Schoolbieb Op Orde biedt verschillende beheer-diensten aan:

  • Training/workshops voor meehelpende ouders in de schoolbibliotheek. Ze leren wat er bij het beheren van een bibliotheek komt kijken en krijgen kennis van het aanbod in combinatie met de leesontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Collectionering: zie ook onder Collectieprofiel.
  • Stappenplan om een professionele schoolbibliotheek te realiseren. Dit is een lange-termijn dienst, waarvoor op maat een offerte wordt uitgebracht
  • Beleidsplan maken/beoordelen. De schoolbibliotheekvoorziening wordt genoemd in het schoolwerkplan en krijgt een eigen budget en doelstelling. Of uw schoolwerkplan wordt beoordeeld op leesbevorderende aspecten.
  • Evaluatie. Wordt de schoolbibliotheek wel gebruikt waarvoor hij is bedoeld en haalt de school de afgesproken doelstelling(en)? Wat vinden de leerlingen van de schoolbibliotheek, hoeveel wordt er geleend, wat missen de leerkrachten nog, enzovoorts.schoolwerkplan

 

>