Schoolbibliotheek en leesbevordering

Trainingsdag. Zowel het ochtend- als het middagprogramma duurt 2,5 uur. Minimale aantal deelnemers is drie, maximum tien. Een eenvoudige lunch is inbegrepen.

Bedoeld voor: leerkrachten, in het bijzonder taal- of leescoördinatoren.

Inhoud training: Bijscholen in bibliotheektechnische aspecten en informeren over de praktijk van leerlingen helpen bij hun leesontwikkeling in/met de schoolbibliotheek. Mentoring en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Doel: leerkrachten leren hoe zij de schoolbibliotheek kunnen inzetten als centrum van leesbevordering in hun school.

Voorafgaand aan de training wordt de actuele situatie op de school van de deelnemers in kaart gebracht. De ingebrachte gegevens worden tijdens de training gebruikt en besproken.

Kosten: deze training is maatwerk. Vraag een offerte aan.

Deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een Certificaat.

Basiskennis schoolbibliotheekbeheer

Training in bibliotheektechnische aspecten en het helpen van kinderen in de verschillende fasen van hun leesontwikkeling.

Bedoeld voor: meehelpende ouders of andere vrijwilligers in de schoolbibliotheek.

Doel is de kennis van leesontwikkeling en de schoolbibliotheek-collectie te vergroten. Wat komt er kijken bij het beheren van een schoolbibliotheek? Hoe kan de schoolbibliotheek met succes gebruikt worden?

Twee dagdelen in de eigen schoolbibliotheek, minimale aantal deelnemers is drie, maximum tien. Na de training vindt er een afsluitend gesprek met de lees- of taalcoördinator plaats.

Deelnemers van deze training ontvangen na afloop een Certificaat.

Kosten: € 375

Boekenspreekuur voor leerlingen

Heb je fysieke klachten, dan ga je naar je huisarts. Zij luistert naar de klachten en geeft advies of een recept waar je weer mee verder kunt.

Dat is de gedachte achter het Boekenspreekuur van Schoolbieb Op Orde. Door leerkrachten aangemelde leerlingen komen vertellen waar zij tegen aanlopen als zij vrij lezen of waarom ze er geen plezier aan beleven.

Op het Boekenspreekuur krijgen ze advies wat ze kunnen doen en een boek wat matcht met hun leesbelemmeringen. Er wordt gebruik gemaakt van de eigen boekencollectie van de school. Als de collectie niet toereikend is, wordt in overleg gebruik gemaakt van de Openbare Bibliotheek of nieuwe aanschaf.

Het Boekenspreekuur is unieke leesbevordering op maat voor de individuele leerling. Zeer geschikt in het kader van passend onderwijs. Doel van het spreekuur is dat er geen leerling meer jullie school verlaat zonder plezier aan lezen te hebben beleefd!

Het Boekenspreekuur is een voorziening voor jullie leerlingen op contractbasis. Minimale periode is één schooljaar. De duur van het spreekuur kan al vanaf 1,5 uur/maand. Vraag naar de voorwaarden.

>