Schoolbieb-in-de-praktijk

Praktische opleiding

Speciaal voor schoolbiebmedewerkers. Iedereen kan deelnemen aan deze training, opleidingsniveau is niet van belang. De opleiding komt het best tot zijn recht als de deelnemers enige ervaring met de schoolbibliotheek hebben opgedaan.
Duur: twee sessies in of na schooltijd

Goede leesbevordering begint bij goede begeleiding van leerlingen. De volwassen begeleider kan hun leesontwikkeling sturen. Als biebmedewerker moet je je daarvan bewust zijn.

Kinderen mogen lezen wat ze zelf kiezen, maar je wilt ook bijdragen aan hun literaire competentie. Je helpt ze zo om niet alleen leesplezier, maar ook leesvoldoening te krijgen. Een boek geeft leesvoldoening wanneer daardoor nieuwe ervaringen en inzichten worden opgedaan. Wie wordt gestimuleerd om verhalen goed te lezen en erover na te denken, ontwikkelt meer leesvaardigheid, wat ze in hun verdere leven goed kunnen gebruiken. (zie: Omdat lezen loont – op naar effectief leesonderwijs in Nederland, Pica 2022, blz. 24-28)

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De leesontwikkeling van leerlingen op de basisschool
  • Kinderen aan het lezen krijgen en houden
  • Het aanbod van kinderboeken
  • Leerlingen leren een boek uit te kiezen dat bij hen past
  • Wat komt er kijken bij een goede schoolbibliotheek?
  • Beschrijven, beheren en saneren van de collectie

Na de training vindt er een afsluitend gesprek met de lees- of taalcoördinator plaats.

Deelnemers van deze training ontvangen na afloop een Certificaat.

Kosten: € 525, maximaal 6 deelnemers. SBOO Lezen en Leren is een CRKBO geregistreerde instelling en om die reden vrijgesteld van BTW.

 

Boekenspreekuur voor leerlingen

Heb je fysieke klachten, dan ga je naar je huisarts. Zij luistert naar de klachten en geeft advies of een recept waar je weer mee verder kunt.

Dat is de gedachte achter het Boekenspreekuur van Schoolbieb Op Orde. Door leerkrachten aangemelde leerlingen komen vertellen waar zij tegen aanlopen als zij vrij lezen of waarom ze er geen plezier aan beleven.

Op het Boekenspreekuur krijgen ze advies wat ze kunnen doen en een boek dat matcht met hun leesbelemmeringen. Er wordt gebruik gemaakt van de eigen boekencollectie van de school. Als de collectie niet toereikend is, wordt in overleg gebruik gemaakt van de Openbare Bibliotheek of nieuwe aanschaf.

Het Boekenspreekuur is unieke leesbevordering op maat voor de individuele leerling. Zeer geschikt in het kader van passend onderwijs. Doel van het spreekuur is dat er geen leerling meer jullie school verlaat zonder plezier aan lezen te hebben beleefd!

Het Boekenspreekuur is een voorziening voor jullie leerlingen op contractbasis. Minimale periode is één schooljaar. De duur van het spreekuur kan al vanaf 1,5 uur/maand. Vraag naar de voorwaarden.

Zojuist “Het boek van Beatrice” uitgelezen: wow! Heel erg mooi! Hartelijk dank voor de tip! (leerkracht groep 5)

Het boek gaat over drie meiden die op voetbal zitten en allerlei avonturen beleven. Ik wist niet zo goed van wat voor soort boeken ik leuk vond… Totdat juf Norma me dit boek aanraadde. Ik begon het te lezen en kon niet meer stoppen. In het midden van het boek werd ik nog enthousiaster dan van een winkel vol snoep! Gelukkig is er ook een deel 2 van deze serie… (Jada, groep 8 over Voetbalgekke meiden van Barbara Scholten)

Leren Leren 10-14 jaar

Kinderen ontdekken in kleine groepjes hoe leren beter en leuker kan. In deze leeftijdsgroep wordt het maken en plannen van huiswerk belangrijk. Veel kinderen worstelen daarmee omdat ze geen inzicht hebben in hun eigen leerstijl. In deze training van 9.30-16.00 uur of twee sessies op de woensdagmiddag leert de leerling gebruik te maken van zijn eigen talenten en de lesstof beter te begrijpen.
In de training leren de leerlingen:

  • alle zintuigen aan het werk te zetten bij het leren
  • met hun angsten en onzekerheid om te gaan
  • een conceptmap te maken om lesstof beter te kunnen onthouden
  • veelgebruikte kennis te automatiseren

Kosten: €175.

SBOO Lezen en Leren is een CRKBO geregistreerde instelling en is gecertificeerd trainer van de Leren Leren Methode. De training is kindgericht en zeer informatief. De leerlingen ontvangen na afloop een Certificaat van deelname.

>