Training

Training van meehelpende ouders in bibliotheektechnische aspecten en het helpen van kinderen in de verschillende fasen van hun leesontwikkeling. Mentoring en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Twee dagdelen in de eigen schoolbibliotheek, minimale aantal deelnemers is drie, maximum tien. Na de training vindt er een afsluitend gesprek met de lees- of taalcoördinator plaats.

Kosten: € 375 exclusief BTW en reiskosten.