Daantje de wereldkampioen van Roald Dahl

Voordat u gaat investeren in de schoolbibliotheek is het zaak eens grondig en kritisch te kijken naar wat u al in huis heeft.

Saneren is de Grote Opruimbeurt voor uw schoolbibliotheek. Ik kom nog regelmatig leesboeken tegen van 30 jaar of ouder. De leerlingen op uw school verdienen beter! Echte klassiekers, zoals het getoonde boek van Roald Dahl, zijn nog steeds verkrijgbaar en zien er in de nieuwste druk gewoon weer fris en up to date uit.

Maar ook schrijvers zijn aan slijtage onderhevig. Sluiten de schrijvers die u op school heeft nog aan bij wat leerlingen tegenwoordig graag lezen? En heeft uw school genoeg boeken van schrijvers-in-opkomst? Daar kom je alleen achter door alles wat de school heeft in handen te nemen en te sorteren. Dat gebeurt bij saneren.

Saneren is ook nodig als u een overschot aan boeken hebt, bijvoorbeeld na een fusie. Leerlingen vinden moeilijk leuke boeken als de planken helemaal vol staan. Acht boeken per leerling (neem als uitgangspunt het aantal leerlingen van groep 3 tot en met 8) is echt genoeg. Heeft u meer dan 2000 boeken? Laat Schoolbieb Op Orde er eens naar kijken! In een à anderhalve dag ruim ik uw boekenkast op. U bepaalt zelf wat er met de weggesaneerde boeken gebeurt. Schoolbieb Op Orde kan u wel verschillende mogelijkheden aanreiken.

Tot slot is saneren ook nodig als u overstapt op een nieuw totaalconcept voor uw schoolbibliotheek, zoals de Bibliotheek op School of Schoolbieb Next. In dat geval is de sanering het begin van een lange termijn samenwerking met een leesadviseur. Soms kan de sanering dan gratis plaatsvinden! Vraag naar de voorwaarden.

Vaste prijs van saneren: €279 exclusief BTW. Reiskosten worden apart in rekening gebracht.

>