Lezen met plezier is het belangrijkste doel dat Schoolbieb Op Orde met leesprojecten wil bereiken.

Een leesproject is een leuke afwisseling in het programma van het leesonderwijs op uw school. Ik heb gemerkt dat motiverende klassenbezoeken, voorleessessies of leesprojecten in de klas erg leesbevorderend werken. De schoolbibliotheek krijgt er een gezicht mee en de leerlingen snappen beter wat ze aan de collectie hebben.

Schoolbieb Op Orde zet het project op en levert de benodigde materialen. Instructie van de leerkrachten is bij de prijs inbegrepen. Verschillende projecten eindigen met een feestelijke afsluiting. Voorlezen is daar altijd een onderdeel van. Naar keuze kan ik zelf voorlezen of één van uw leerlingen coachen bij het voor te lezen gedeelte.

Er zijn twee leesprojecten kant-en-klaar als leskist beschikbaar. Eén leskist rondom het klassieke jeugdboek Alice in Wonderland en één leskist rondom poëzie, gebaseerd op het boek Hou van die hond. U kunt hier een aanvraag voor een leskist indienen.

>