Leeskrachtpictogrammen
Leeskracht pictogrammen

De Leeskracht  is het door Schoolbieb Op Orde ontwikkelde concept om snel kwalitatief goede boeken in de klas te gebruiken. Elk pictogram laat duidelijk zien voor welke doelgroep het boek bedoeld is, of welke werkvorm de leerkracht kan gebruiken om het boek dichterbij de leerlingen te brengen.

Dit zijn de pictogrammen:

Voorleesboek – 5-minuten Promotie – Boek met een kontje – Projectboek (met ruimte voor de naam van het project) – Doeboek – Verdieping – Hallo wereld! – Woordenschatboek – Nadenkboek – Naspelen – Mixboek (infoboek als leesverhaal) – Jongensboek

  • Speciaal voor De Leeskracht ontwikkelde pictogrammen (zie foto) om in één oogopslag de werkvormen te herkennen
  • Ieder jaar een 100-lijst om een idee te krijgen van de voor uw leerlingen belangrijke boeken
  • Plaats- en tijd-onafhankelijk systeem

De Leeskracht brengt dit allemaal samen.

Leeskrachtpictogrammen
Leuke boeken

Op veel scholen lezen kinderen alleen de methode-boekjes en de boeken waar iedereen het over heeft. Uit educatief oogpunt zou elke school het op zich moeten nemen om in ieder geval gerenommeerde schrijvers, illustratoren, dichters en bijzondere uitgaven aan hun leerlingen aan te bieden. Waarschijnlijk is dat voor de leerlingen de enige kans om ermee in aanraking te komen. Maar wel een belangrijke kans: het geeft ze echt wat mee voor de rest van hun leven.

>