Schoolbieb Op Orde kan voor uw school een collectieprofiel opstellen.

Dit is een beleidsstuk waarin de school vastlegt hoe groot de collectie van de schoolbibliotheek is of zou moeten zijn en welke schrijvers, welke series, welke onderwerpen en hoeveel van elk er op de plank komen.

Met een collectieprofiel is uw school verzekerd van een gestructureerd inkoopbeleid voor de schoolbibliotheek. Het helpt je een voorgesteld budget met argumenten te verdedigen en biedt een referentie-punt voor elke collega die ermee te maken krijgt.

Om het collectieprofiel te kunnen opstellen heeft Schoolbieb Op Orde een digitale vragenlijst voor leerkrachten ontwikkeld. Hoe meer leerkrachten de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld dat Schoolbieb Op Orde krijgt van de wensen en behoeften van uw school.

In een teampresentatie van 30-45 minuten wordt het belang van de schoolbibliotheek en het maken van een collectieprofiel toegelicht. Daarna kunnen de leerkrachten met de vragenlijst aan de slag. Dit kost ongeveer 15 minuten tijd. Zo zien alle leerkrachten dat leesbevordering serieus aangepakt zal gaan worden.

Daarna ga ik met de verkregen gegevens aan de slag. In het collectieprofiel worden de gegevens van uw school samengebracht met de eisen met betrekking tot het gewenste aantal boeken en de inhoudelijke verdeling van de collectie. Na een week heeft u het collectieprofiel van uw school in huis.

Het maken van een collectieprofiel met teampresentatie bij u op school kost € 499 exclusief BTW en reiskosten. Als u meer dan 20 leerkrachten heeft die de vragenlijst invullen, dan geldt een meerprijs. Schoolbieb Op Orde kan u op verzoek een voorbeeldexemplaar toesturen, zodat u een idee heeft van wat er allemaal in staat.

Een goed begin van uw professionele schoolbibliotheek!

>