Voor veel scholen is de schoolbibliotheek gewoon een van de honderdduizend taken die de school heeft. Het belang van deze voorziening binnen de school voor het (lees)onderwijs wordt meestal onderschat. Schoolbieb Op Orde geeft in een adviesgesprek aan hoe u tot een betere schoolbibliotheekvoorziening kan komen terwijl de belasting van het team niet groter wordt. Hoe doet Schoolbieb Op Orde dat?

Allereerst door de behoefte van uw school te inventariseren. Uw school wil bijvoorbeeld een frisse, nieuwe start maken met de schoolbibliotheek. Of uw school gaat werken met de LIST aanpak. Iedere situatie vraagt om een ander advies, bijvoorbeeld door langetermijn doelen vast te stellen of een kostenraming te maken, zodat de school weet waar zij aan toe is. Een goede schoolbibliotheek vertegenwoordigt een waarde van vele duizenden euro’s. Daarnaast is de waarde van haar bijdrage in het leesplezier en de leesontwikkeling van uw leerlingen, niet in geld uit te drukken. Leerlingen kunnen er hun hele leven wat aan hebben!

Voor een adviesgesprek trek ik minimaal één uur uit. Afhankelijk van het vervolg van dit advies zijn er wel of geen kosten aan verbonden. Vraag naar de voorwaarden.

>