Visie

Taal en lezen zijn van oudsher belangrijke kerndoelen van het basisonderwijs.
Bovendien is lezen een creatieve bezigheid. Het geeft de mogelijkheid tot het scheppen van een eigen beeld, tot reflectie, tot herkenning, het stellen van vragen of tot kritisch denken.

Lezen blijf je doen als je geleerd hebt het met plezier te doen.

Een goede schoolbibliotheek draagt hier toe bij. Lenen van boeken verlaagt de drempel een boek te pakken en te gaan lezen. Een vaste eigen collectie en een goed opgeleide begeleider doen de rest. Een aparte ruimte vol goede, voor de doelgroep uitgekiende boeken, kan bijdragen aan meer leesplezier. Een kind dat met meer plezier leest, zal meer gaan lezen. Een kind dat meer gaat lezen, zal tot betere prestaties in staat zijn.

WAAROM SCHOOLBIEB OP ORDE?

In mijn gesprekken met directies, leescoördinatoren en leerkrachten blijkt steeds weer, dat de wil er is om een verbinding te leggen tussen hun schoolbibliotheek en leesbevordering. Maar het is wéér een taak erbij. En de kennis ontbreekt om daar structureel wat aan te doen. Daarom moedig ik scholen aan om het samen met een leesbevorderingsdeskundige te doen. En omdat iedere school weer een beetje anders is, levert Schoolbieb Op Orde voor elke school maatwerk. Op de pagina Diensten ziet u wat Schoolbieb Op Orde voor uw school kan doen. Schoolbieb Op Orde is het bedrijf van Norma Meeuwissen. Op de pagina Overkunt u meer over haar vinden.
Deze website is vooral bedoeld voor directies en leerkrachten van basisscholen. Hoe slaat u een brug tussen het leesonderwijs op uw school en leesplezier voor uw leerlingen? Hoe worden uw leerlingen echte lezers? Op veel scholen wordt de schoolbibliotheek alleen gebruikt bij het vrij lezen of stillezen. Maar er is meer mogelijk. Klik door naar Producten/ De leeskracht om te zien dat dat makkelijker is dan u denkt.

Top