Bedrijf

Uw leesconsulent is Norma Meeuwissen-van As

boek met een kontje

Leeskracht boekpromotie

Waarom een leesbevorderingsdeskundige inschakelen?

Omdat veel scholen nauwelijks aan het beheren van hun schoolbibliotheek toekomen. Norma Meeuwissen heeft ruime ervaring als schoolbibliothecaris en onderwijzer. Zij helpt scholen hun bibliotheek weer professioneel op orde te brengen. Nadat de schoolbibliotheek op orde is gebracht, heeft de school weer een frisse en leuke kast vol boeken, die aansluit bij het onderwijs en kwalitatief weer jaren meekan. Scholen die hun schoolbibliotheek door Schoolbieb Op Orde laten beheren kunnen altijd terugvallen op de deskundige begeleiding van Norma Meeuwissen. Schoolbieb Op Orde is een echte partner geworden bij leesbevordering op de basisschool.

teamwork

Teamwork

Basisscholen verder helpen

Maar Schoolbieb Op Orde doet meer. Er worden voortdurend nieuwe, handige hulpmiddelen ontwikkeld die het leerkrachten in het basisonderwijs nóg makkelijker maken om het leesonderwijs een impuls te geven. Deze producten kunnen door alle basisscholen gebruikt worden.

Telefoon 06-27211133  E-mail: schoolbieboporde@gmail.com  Twitter: @Schoolbieb

 

Top